Sunday, June 15, 2008

Kepimpinan Instruksional (1)


Kepimpinan Instruksional Model Hallinger mengandungi 11 elemen yang boleh dikategorikan di bawah tiga aspek.

Aspek I : Mendefinisikan Misi Sekolah
 • 1. Merangka matlamat sekolah
 • 2. Menyampaikan maklumat sekolah
Aspek II : Mengurus Program Instruksional
 • 3. Penyeliaan dan penilaian instruksi
 • 4. Menyelaras kurikulum
 • 5. Memantau kemajuan pelajar
Aspek III : Mewujudkan Iklim Pembelajaran Positif
 • 6. Melindungi waktu P&P
 • 7. Membudayakan perkembangan profesional
 • 8. Mengekalkan ketampakan
 • 9. Menyediakan ganjaran kepada guru
 • 10.Penguatkuasaan standard akademik
 • 11.Menyediakan insentif kepada pelajar

No comments: