Saturday, November 27, 2010

Kreativiti Dan Inovasi Dalam P&P - 1

Pada 24 November 2010 saya dijemput oleh Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Johor(JPNJ) untuk memberi sedikit input tentang 'The Thinking Classroom'. Saya sungguh gembira perkara ini dihidupkan semula dan berharap akan menjadi amalan yang lebih berkekalan di sekolah. Memandangkan perkara berkenaan dengan 'Thinking Classroom' sudah diberi nafas yang baru oleh pihak yang berkuasa, saya mengambil kesempatan ini untuk mengkongsi sedikit pengalaman saya berkenaan dengan topik ini.

Pada 12 Oktober, saya dijemput oleh Sektor Pengurusan Sekolah, JPNJ untuk melatih sekumpulan guru baru di La Bella Resort, Mersing. Tajuk saya ialah 'Kreativiti dan Inovasi dalam P&P'. Latihan ini merupakan sebahagian daripada program 'Guru Program Pelajar Cemerlang' dan peserta-peserta merupakan guru-guru baru yang pernah dihantar ke luar negeri untuk latihan khas. Saya ingin mengambil sedikit daripada kandungan kursus itu untuk diterbitkan di dalam blog ini. (Pihak PPD Mersing sebenarnya telah merakamkan sesi latihan selama hampir 5 jam itu. Setakat ini saya tidak terima sebarang berita tentang hasil rakaman itu. Mungkin sudah telah diserang oleh virus digital!)

Inovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) adalah pemangkin kepada 'the thinking classroom'. Namun demikian, kejayaan pembudayaan 'thinking classroom' bukan hanya terletak di atas bahu guru. Kejayaannya amat bergantung kepada satu ekosistem sekolah dan dasar pendidikan yang kondusif. 

Penggunaan Kartun
Rakan-rakan saya tahu kartun merupakan satu senjata penting saya dalam p&p. Walaupun saya telah banyak menulis tentang penggunaan kartun, saya masih tidak puas hati kerana masih tidak ramai guru yang ingin meneroka potensi senjata ini. Kartun boleh digunakan untuk menyampaikan mesej yang memberi impak yang besar berbanding dengan penggunaan perkataan sahaja.
Lihat rajah di sebelah kanan dengan terliti. Apakah yang dapat anda pelajari dari gambar ini? Apakah mesej utama yang ingin disampaikan oleh gambar ini? Cuba buat sedikit refleksi: Kadang-kadang kita sibuk, menggerakkan banyak tenaga manusia, menggunakan banyak masa, wang dan resos untuk melakukan sesuatu yang kurang atau tidak menghasil. Bukankah gambar ini sesuai sebagai pencetus perbahasan tentang beberapa perkara yang berikut?
  • Lebih rajin tidak semestinya lebih output.
  • Lebih ramai tidak semestinya lebih baik.
  • Sibuk tidak semestinya menghasil.
  • ........


Kartun selanjutnya sesuai untuk melatih kemahiran berfikir dengan cara yang menyeronokkan. Mengapa Hagar menyatakan bahawa apa yang berada di dalam laut mestilah yang sangat besar dan lapar selepas melihat keadaan pengayuh sampan itu? Tayangkan gambar ini dan minta respons daripada murid-murid.

Lihat rajah yang ketiga di sebelah kanan. Mengapa minda dikatakan serupa dengan payung terjun? Sila bincang.

Bagaimana pula tentang kartun yang dilukiskan oleh Lat ini? Bolehkan murid-murid menulis ayat-ayat atau karangan pendek berasaskan gambar ini? Cuba terlitikan durian yang terletak di kanan sekali dalam gambar ini dan cuba bayangkan apa akan berlaku apabila pelanggan perempuan itu bertunduk untuk memilih durian. Saya pasti gambar ini dapat menarik minat kanak-kanak yang memang memiliki sifat kenakalan pada setiap mereka.
 
Akan disambung lagi...........
 
No comments: